NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

Nawiewniki okienne dbają o prawidłową wentylację w pomieszczeniu. Nawiewniki są urządzeniami, które doprowadzają do pomieszczenia powietrze z zewnątrz.
Zbyt szczelne okna uniemożliwiają wymianę powietrza w konsekwencji czego w pomieszczeniach robi się duszno a na ścianach może pojawić się grzyb lub pleśń.
Dzięki nawiewnikom, nawet przy szczelnie zamknietych oknach dostarczane jest świeże powietrze.

Standardowy nawiewnik składa się z dwóch części:
części wewnętrznej, tzw regulatora, sterującego ilością napływającego powietrza;
części zewnętrznej, tzw okapu, chroniącego przed wodą deszczową oraz owadami;

Nawiewniki higrosterowane:
Są to urządzenia automatyczne, bowiem same decydują o wielkości przepływu powietrza.
Strumień przepływu powietrza w przypadku nawiewników higrosterowanych jest uzależniony od zawartości pary wodnej wewnątrz pomieszczenia.
Elementem odpowiedzialnym za automatyczną regulację jest higrometr z czujnikiem poliamidowym, który mierzy wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu i bezpośrednio steruje położeniem przepustnicy nawiewnika.
W ten sposób dostosowuje wydajność wentylacji do poziomu wilgotności - zwiększa wydajność przy dużej wilgotności, zmniejsza przy małej. Urządzenie działa samoczynnie i nie wymaga źródła zasilania w energię.
Dzięki takiemu działaniu powietrze w budynku zawsze zachowuje właściwy poziom nawilgocenia bez potrzeby ochładzania pomieszczenia.
Przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną lub mechaniczną wywiewną.

W swojej ofercie mamy nawiewniki Aereco, Ventair, Brookvent